Granty a dotace

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy          

www.msmt.cz/sport-1

www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2017-v-oblasti-sportu-program-1

Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017-2019

Program VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech

 

Magistrát hl. m. Prahy   

www.praha.eu

  

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2017

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze - poskytování jednoletých dotací na rok 2018 a víceletých dotací na období let 2018 - 2020 (programy II. - IV.)

 

 

Městská část Praha 22         

www.praha22.cz

"Program MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti nestátních neziskových organizací pro rok 2017"