Letní kemp 2023

Termín

Ročníky 2007 - 2012 | pondělí 24. 7. až pátek 28. 7. 2022

Ročníky 2013 - 2019 | pondělí 31. 7. až pátek 4. 8. 2022

Základní informace

Místo: areál SK Čechie Uhříněves
(Vachkova 787/37, Praha 22 - Uhříněves)
Organizátor: SK Čechie Uhříněves, z.s.

Stravování: 3 jídla denně (teplý oběd a 2x svačina) + ovoce, pitný režim
Uvítací balíček: každý účastník dostane dres se svým jménem, trenky a překvapení

Cena při registraci do 28. 2. 2023: 4 000 Kč
Cena při pozdější registraci: 4 500 Kč
Mladší sourozenec vždy - 500 Kč od ceny

Platba proběhne na základě faktury v první polovině dubna 2023.

Letní kemp v Uhříněvsi probíhá za podpory MČ Praha 22.

Předběžný denní program kempu

Pondělí 2.8. Úterý 4.8. - Čtvrtek 6.8. Pátek 7.8.
Sraz a prezence + rozdělení do skupin Sraz Sraz
Dopolední tréninky + svačina Dopolední tréninky + svačina Dopolední tréninky + svačina
Oběd a polední klid Oběd a polední klid Oběd a polední klid
Odpolední tréninky + svačina Odpolední tréninky + svačina Odpolední trénink + svačina
Konec dne - odjezd Konec dne - odjezd Závěrečné vyhlášení a předání diplomů
Dobrovolné individuální konzultace rodičů s trenéry
Konec dne - odjezd

*Přesný program bude pro každou věkovou skupinu individuální a může se v některých případech měnit. Místo některých tréninků může být zvolena jiná aktivita.

Areál SK Čechie Uhříněves

Letní kemp probíhá kompletně v areálu Čechie Uhříněves, kde na děti čeká ideální a bezpečné zázemí.

Fotbalové tréninky probíhají na připravených travnatých hřištích, v případě špatného počasí na umělé trávě. K dispozici je i nedaleká tělocvična.

Všechny děti mají obvykle k dispozici šatnu se sprchou. Stravování je zajištěno přímo v areálu.

 

Ukázky z Letního kempu

V roce 2023 proběhne již 7. ročník Letního kempu v areálu v Uhříněvsi.

Od roku 2020 je organizace plně v rukou klubu SK Čechie Uhříněves, díky čemuž bylo možné navýšit kapacity a kempu se pravidelně účastní přes 100 dětí. Ty jsou vždy rozdělené do skupin dle věku.

Letní kemp v Uhříněvsi probíhá za podpory MČ Praha 22.

Věříme, že Letní kemp je pro děti nejen vynikajícím zpestřením prázdnin, ale rovněž je sportovně a především fotbalově posune. Velký důraz klademe na kvalitu tréninků a dostatečný počet kvalifikovaných trenérů.

Platební a storno podmínky

Platba za Letní kemp bude probíhat na základě vystavené faktury. Faktury za přihlášky do 28. 2. budou vystaveny v první polovině dubna, další faktury budou vždy vystaveny do měsíce po přihlášení, nejpozději během prvního květnového týdne se splatností do 16. 5. 2023.

V případě zrušení Letního kempu ze strany pořadatele (vládní opatření, Covid, apod.) do 1. května 2023 bude vráceno 100 % ze zaplacené částky. Od 1. května se vrací zaplacená částka ponížená o 1 000 Kč, ale každý účastník obdrží kompletní uvítací balíček.

V případě zrušení Letního kempu ze strany rodičů (karanténní opatření, vážné zranění, nemoc) se vrací zaplacená částka ponížená o 1 000 Kč, ale každý účastník obdrží kompletní uvítací balíček.

Organizátor si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku v případě naplnění kapacity, ať již celého kempu nebo jednotlivé věkové kategorie.

Kontakty

Jan Vetyška

Šéftrenér mládeže Čechie Uhříněves a garant letního kempu.

Telefon: 731 533 609
E-mail: jan.vetyska@skuhrineves.cz

Tomáš Podvín

Manažer letního kempu a kontaktní osoba.

Telefon: 776 663 617
E-mail: tomas.podvin@skuhrineves.cz