Partneři

Děkujeme našim sponzorům:

Generální partner

Granty a dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   

www.msmt.cz/sport-1

www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2017-v-oblasti-sportu-program-1
Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017-2019
Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech

Magistrát hl. m. Prahy   

www.praha.eu

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2017
Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze – poskytování jednoletých dotací na rok 2018 a víceletých dotací na období let 2018 – 2020 (programy II. – IV.)

Městská část Praha 22 

www.praha22.cz

“Program MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti nestátních neziskových organizací pro rok 2017”
Více zde: https://www.skuhrineves.cz/granty-a-dotace/