post

Propozice – Uhříněves Cup 2018

PROPOZICE

Zimní turnaj Uhříněves Cup 2018

Fotbalový oddíl SK Čechie Uhříněves, z.s. si Vás dovoluje pozvat k účasti na zimní fotbalový turnaj v kategorii dospělých, který se bude konat v níže uvedených termínech, dle pravidel fotbalu a dalších kritérií na hřišti s umělým povrchem III. generace ve Sportovním a tréninkovém centru Uhříněves.

 

Termín:                       27.1.2018 – 25.2.2018

Místo konání:             STC Uhříněves, Vachkova 787/37 – příjezd ulicí V Bytovkách, 104 00 Praha 22 – Uhříněves

Hrací povrch:              UMT. III. generace

Kategorie:                   Muži

Vedení turnaje:          Pavel Manina tel.: 723 710 494

Pořadatelská služba:  zajistí pořádající klub SK Čechie Uhříněves, z.s. v počtu min. 3 pořadatelů na zápas, dále klub zajistí vytápěné kabiny a každé družstvo obdrží občerstvení. Po celou dobu turnaje bude v provozu Občerstvení v klubovně u hřiště.

Počet startujících družstev:   6

Startující družstva:

SK Čechie Uhříněves
Sokol Kolovraty
Spartak Hrdlořezy
TJ Sokol Královice
TJ Sokol Cholupice
Spolek FC Jílové

Hrací dny:                   viz rozlosování turnaje

Hrací doba:                2 x 45 minut

Zvláštní povinnosti:   Každé družstvo nahlásí telefonické a e-mailové spojení na vedoucího družstva a barvy sad dresů – základní, náhradní, ve kterých družstvo odehraje turnaj. Před utkáním bude po telefonické domluvě upřesněno.

Hrací systém:             6 družstev, každý s každým

Střídání:                     Hokejové, v přerušené hře. Max. počet střídajících: 7 hráčů

Pořadí:                        O celkovém pořadí rozhoduje v tomto celkově získaný větší počet bodů (vítězství 3 body, nerozhodně 1 bod, prohra 0 bodů). V případě rovnosti bodů dvou a více družstev rozhoduje vzájemný zápas, příp. minitabulka, kde je prvním kritériem větší počet vstřelených gólů, poté větší brankový rozdíl ze vzájemných zápasů a nakonec větší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech. Při rovnosti ve všech výše uvedených kritériích dále rozhoduje větší brankový rozdíl ve všech zápasech, pak větší počet vstřelených branek ve všech zápasech. Při rovnosti všech výše uvedených kritérií rozhoduje o umístění družstev los.

Protesty:                     Protest lze podat písemně do 15 minut po ukončení utkání s vkladem 500,- Kč řediteli turnaje. V případě oprávněného protestu bude vklad vrácen. Jinak propadá ve prospěch pořadatele. NELZE podávat protest proti výkonu rozhodčích (soutěžní řád FAČR).

Tresty:                        Veškerá disciplinární provinění budou řádně projednána DK PFS, event. Jinou disciplinární komisí dle příslušnosti družstva.

 

Nedostaví-li se družstvo k utkání, prohrává kontumačně 0:3 a je povinno uhradit pořadateli pokutu ve výši 2.000,- Kč a dále soupeři cestovní výlohy ve výši 1.500,- Kč.
Čekací doba se uplatní pouze v mimořádných případech (dopravní nehoda, sněhová kalamita apod.), rozhodčí ovšem budou postupovat dle pravidel fotbalu (rovnoměrné zkrácení doby hry).

Zákazy:            V rámci nařízení FAČR je zakázáno používat obuv s vyměnitelnými kolíky!!!

Ceny:              1. místo           Peněžitá odměna 9.000,- Kč  + velký sud piva     +putovní pohár
2. místo          Peněžitá odměna 5.000,- Kč  + malý sud piva
3. místo          Peněžitá odměna 3.000,- Kč  + malý sud piva

Rozhodčí:       Na každý hrací den budou obsazovacím úsekem Komise rozhodčích PFS delegováni 3 rozhodčí. Při každém utkání bude vyhotoven Zápis o utkání, za který zodpovídá delegovaný rozhodčí.

Odměna rozhodčím:  Hlavní rozhodčí          300,- Kč/zápas + cestovné 100,- Kč/den
Asistent                      200,- Kč/zápas + cestovné 100,- Kč/den

Informace o turnaji:   Veškeré informace o turnaji, jako výsledky zápasů, střelci a případné změny, či jiná sdělení budou pravidelně aktualizována na webových stránkách www.skuhrineves.cz a zároveň posílána e-mailem zástupcům družstev.

Zvláštní ustanovení:   Náhradní termín pro utkání nesehraná z důvodu vyšší moci (extrémně nízké teploty, extrémní množství sněhu atd.) bude vždy určen po dohodě takto postihnutých družstev s vedením turnaje.

Více zde: https://www.skuhrineves.cz/uhrineves-cup-2018/propozice/