post

Soustředění STPř – léto 2019 – Zduchovice

Soustředění léto 2019 – Zduchovice

Termín: 25.8.2019 – 29.8.2019 

Ubytování a stravování: www.resort-zduchovice.cz

Cena: cca 4 500 Kč

Bližší informace:

Přihláška: ZDE zasílejte na e-mail karolina.bartosova@skuhrineves.cz

Další informace ke stažení:

Prohlášení o bezinfekčnosti
Potvrzení o zdravotní způsobilosti
Podrobné instrukce k soustředění

Platební údaje: bezhotovostně: 3915268551/2010, variabilní symbol: RČ, do poznámky pro příjemce: SPR a jméno dítěte, částka: 2.500 Kč (do 15. března)