post

PŘÍSPĚVKY – JARO 2019 – MD

Termín úhrady do 28. února 2019

PLATBA:

BEZHOTOVOSTNĚ: 3915268551/2010
VS: rodné číslo, do poznámky uveďte jméno dítěte

K úhradě: jednotlivci 2.700 Kč

V případě, že budete potřebovat doklad o zaplacení / fakturu (pro žádost o příspěvek od zdravotní pojišťovny, nebo zaměstnavatele apod.) informujte vedoucí týmu, dříve než platbu provedete. V tomto případě budete platbu provádět pod VS vystavené faktury.